Autor: Biel Jordà Ramis
ISBN: 84-611-1220-2
Diposit legal: P.M.1443/2006
Publicació: Palma 2006
Preu: 12 €

ADQUIRIR

El fet de mirar i ser mirat serà el punt de partida d’un joc que traspassa la frontera de la pura morbositat per donar veu a uns personatges que qüestionaran els cànons més tradicionals de la parella. Inspirat en els relats de Raymond Carver, ens acosta les seves atmosferes a una realitat més propera, una realitat que podria ser, per què no, la de casa vostra i el vostre veïnat, des d’una òptica oberta i sense filtres.