Gescènic és un programa que vol promoure la cultura de gestió en arts escèniques.

Gescènic vol fomentar estudis, debats, publicacions i accions formatives relacionades amb la gestió escènica. També vol oferir serveis de consultoria a organitzacions i institucions que treballen en el sector de les arts escèniques. El programa l'han constituït quatre empreses que treballen des de fa temps en la producció d'espectacles, la distribució, la comunicació, la programació i la gestió de recintes escènics, actuen a diferents comunitats territorials i comparteixen la convicció que el sector de les arts escèniques necessita incorporar procediments i instruments de gestió professionals que optimitzin els seus recursos.

Promoció de la cultura de gestió en arts escèniques 

Estudis i accions d'investigació

Realització d'estudis i accions d'investigació sobre diferents aspectes de la gestió escènica amb la col.laboració d'Universitats.

Fons documental

Creació i gestió d'un fons documental de plans, projectes i experiències de gestió escènica per facilitar l'elaboració de noves propostes i la reflexió col.lectiva sobre models i experiències.Oficina a Palma
Produccions del Mar management
Email: info@teatredelmar.com