AutorPere Fullana
ISBN: 84-609-7524-X.
Diposit legal: PM-2099-2005
Publicació: 28 d'octubre del 2005
Preu: 12 €.

ADQUIRIR
Després de vendre la casa familiar de tres generacions, la darrera nit que hi dorm, en Julià té un somni, entre el surreal i el simbòlic. Una mirada viva, absent de nostàlgia i plena de curiositat pels valors humanistes d’una societat que ha tengut el Temps necessari per descobrir-se i apreciar-se de manera profunda.