- Residència Artística - 

MAIG

Autor, director, actor i audiovisuals: Alexander Lemus Gadea
Directora, coreògrafa i técnica de llums i so: Mar Babuglia
Ajudant de direcció i producció: Anna Nácher