- Residència Artística - 

ABRIL

Autoria: Joan Carles Bellviure
Direcció: Xavier Nuñez
Actors: Rodo Gener i Salvador Oliva