Residències artístiques al Teatre del Mar

 
L’Espai de recerca del Teatre del Mar, que fins ara ha consistit en laboratoris d’investigació teatral, obri un nou camí: les residències artístiques.
Amb la intenció de donar suport als  processos de creació artística, posam a disposició de companyies, col·lectius i creadors, un espai de treball, assessorament, acompanyament i recursos tècnics.
L’objectiu és el suport en el camp de la investigació, la innovació i la creació en arts escèniques, amb una especial mirada a la nova dramatúrgia i als nous llenguatges teatrals.