RESIDÉNCIA ARTÍSTICA
Març - abril 
Sessió oberta 30 d'abril
                                                                                                                    
                                                                                                                                                               

Autor: Rafel Gallego.
Director: Sergio Baos.
Intèrprets: Maria Bauçà, Santi Celaya i Marga López.

A partir de la experiència professional de l’autor i d’una recerca que ja ha començat i que es culminarà als pròxim mesos, ens volem aproximar al fenomen de les notícies falses (fake news).

A través del teatre, volem aprofundir en els aspectes sociològics, polítics i psicològics que se’n deriven de la dicotomia,cada dia més difusa i potenciada per l’època de crisi intensa que vivim a causa de la pandèmia causada perla COVID-19, entre la realitat i les invencions que es fan passar per veritat.

Tot amb un to fronterer amb el teatre documental però sense perdre la perspectiva que estam fent un espectacle escènic, amb els seus codis, limitacions i avantatges.

Comprar entrades 

 


MATERIAL VIOGRÀFIC