- Residència Artística - 

SETEMBRE

"Círculo i producció de CalSec Films SL
Direcció i dramaturgia: Marta Albert
Interprets: Cludia melo i Paula Malia
Escenografia i iluminació: Gal·la Segui i Mariona Mora"