El projecte de Residències especials’20 de l’Espai de recerca és un programa conjunt de les fundacions Teatre del Mar i Teatre Principal de Palma.

Aquest acord permet posar en marxa una convocatòria destinada a artistes o col·lectius amb projectes de residència sobre els quals l’Espai de recerca podrà aportar més recursos per acompanyar els projectes.

A més de l’acompanyament i recursos que fins ara caracteritzaven les residències allotjades al Teatre del Mar, l’acord amb la Fundació Teatre Principal permetrà ampliar les cobertures, incorporant remuneracions tècniques extraordinàries, transports i allotjaments, pels artistes que eventualment siguin convidant i més recursos directes i indirectes pels projectes.

És constituirà una comissió mixta Teatre del Mar Teatre Principal, per tal d’avaluar les propostes considerant elements de viabilitat, interès cultural i experimental de la residència, perspectives d’impacte futur, trajectòria dels artistes participants i sinèrgies a tots els nivells socioculturals.