I Edició | L'ACTOR EN DESEQUILIBRI

En col·laboració amb el Teatre Principal de Palma
Taller de recerca teatral del 25 d’octubre al 13 de novembre de 2010.

Actors participants: Sergi Baos, Maria Bauçà, Lluqui Herrero, Agnès Llobet i Carles Molinet.
Idea i direcció: Joan C. Bellviure

L’objectiu era a partir del que s’anomena: joc dramàtic en reacció, (interpretació en el instant present a partir dels estímuls exteriors sense projectar-se cap al futur) ser capaços de construir una obra de teatre. I a la vegada fer sorgir una interpretació bruta, directa, sense sedàs intel·lectual, produïda en la urgència del moment, a partir de situacions de risc actoral, com per exemple el fet de improvisar completament el text.

Va donar lloc a un espectacle a partir de les mateixes premisses, El Sopar .