RESIDÈNCIA ARTÍSTICA
Març - abril


Actors i actrius: Vanesa Roman, Joana Mª Peralta, Tomeu Blanch, Antoni Villalonga i Alba Flor.
Tècnic: Alberto Codes


Proposta basada en els Contes Europeus de Doris Lessing. La peça vol ésser una porta d'en­trada a l'univers de l'escriptora, un re­trat d'una època a partir de petites històries de gent anònima.
La necessitat d'indagar sobre la figura femenina dins la literatura dra­màtica ens va descobrir a Doris Lessing. Utilitzant el plató de conteur ens servirà per viatjar a dins el seu món.