III Edició | SECRETS DE FAMILIA

(Un laboratori sobre una dramatúrgia de tragèdia contemporània)
 Taller de recerca teatral del 15 de juliol al 2 d’agost del 2013

Actors participants: Jordi Cumellas, Caterina Alorda, Irene Soler
Idea i direcció: Joan Carles Bellviure

Investigar sobre com les transmissions generacionals de secrets familiars dibuixen la dramatúrgia de les històries humanes.
La base d’aquest treball es constituí a partir de testimonis reals. És per això que es varen cercar voluntaris que volguessin contar, en una entrevista, una història d’un secret familiar.
Amb el producte de les entrevistes, el director del laboratori va fer un primer treball dramatúrgic que implicà la creació de personatges i situacions, l’anonimat dels entrevistats, la fusió de diferents entrevistes. El que es cercava no era contar la vida concreta d’aquestes persones sinó que aquelles experiències ficcionades tenguessin un ressò universal.

 Va donar lloc a un espectacle a partir de les mateixes premisses, El Llegat invisible.