II Edició | L'ACTOR EN DESEQUILIBRI 2a PART

Taller de recerca teatral del 13 al 31 d’agost de 2012.

Actors participants: Lluqui Herrero, Jordi Cumellas, Agnès Llobet, Irene Soler i Carles Molinet
Idea i direcció : Joan Carles Bellviure

Continuant amb el treballant dins el marc de L’actor en desequilibri, amb la direcció de Joan Carles Bellviure, en un procés d’investigació que no s’aturà i que continuà explorant, mantenint l’actor en desequilibri però afrontant el buit a través de les relacions de poder.
Aquest taller aprofundeix sobre el treball de l’actor en situacions on la interpretació es veu alterada per elements inesperats. : actuar en un espai escènic desconegut.

I com a nova conseqüència, es va presentar una nova creació: La Visita.