RESIDÈNCIA D’ESCRIPTURA DRAMÀTICA 
TEATRE DEL MAR / FUNDACIÓ SGAE


Aquesta convocatòria està destinada a autors/es residents a les Illes Balears socis de la SGAE amb projectes d'escriptura dramàtica per als quals l'Espai de recerca del Teatre del Mar pot ser un àmbit d'ajuda i d'acompanyament a la creació.

L'acord amb la FUNDACIÓ SGAE permet oferir una residència artística d'àmplia durada amb un equip de professionals de l'àmbit de la dramatúrgia, creació, direcció, interpretació.

Les propostes s'han de presentar abans del 4 de març.
La selecció dels projectes es donarà a conèixer el mes de març.
*el que es farà servir per signar el conveni
Adjuntar un document pdf al formulari amb el títol: «Dades CV + nom i cognoms de la persona o persones sol·licitants »

(Nom i cognoms de la persona o persones sol·licitants han de ser els que apareixen al seu document d’identitat.)

Arxiu

Adjuntar un document pdf amb el títol: «Carta de motivació + nom i cognoms de la persona o persones sol·licitants ».

Indicant per què es vol dur a terme aquesta residència artística i què se n’espera, posant el focus en la motivació. Màxim 500 paraules, només text.

 

Arxiu

Adjuntar un document pdf  amb el títol: Proposta d’obra + nom i cognoms de la persona o persones sol·licitants ».Una explicació escrita de la proposta d’obra que es vol escriure durant la residència, màxim 1500 paraules.

 

Arxiu

Per poder participar en la residència, l’obra haurà de ser original; podrà ser en coautoria, però en aquest cas tots els coautors i coautores hauran de ser socis o sòcies de la SGAE.  No s’admetran obres que siguin adaptacions de cap obra preexistent ni que utilitzin, de cap manera possible, obres de tercers. A aquest efecte, caldrà acompanyar la proposta de dramatúrgia amb una declaració jurada de l’autor o autora, o dels autors i autores, sobre l’originalitat i l’autoria de l’obra, d’acord amb el model que s’inclou en l’annex 1 d’aquestes bases.
Descarrega Annex1
Arxiu
(Les dates finals dependran de la disponibilitat dels espais del centre)

Avis legal i Política de Privacitat

Protecció de Dades Personals en virtut de la llei orgànica, 3/2018, del 2018, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de la mercantil Teatre del Mar, NIF: G07329998, Produccions del Mar Management SL NIF B57388472  i Iguana Teatre SL NIF B07270127. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

 

En qualsevol moment l’espectador podrà donar-se de baixa del servei d’enviament d’informació, notificant-ho per escrit a Teatre del Mar C/de Llucmajor, 90ª, 07006 Palma, o bé per correu electrònic comunicacio@teatredelmar.com. Des del moment en que es rebi la petició, l’espectador deixarà de rebre qualsevol tipus de comunicació, eliminant-se immediatament les seves dades dels fitxers automatitzats del Teatre del Mar.